Poslanci před pár týdny pod tlakem nespokojených učitelů odmítli kariérní řád. Ten měl kvalitním učitelům zvednout platy, ale pedagogové ho kritizovali hlavně kvůli nárůstu administrativy. Autor petice proti kariérnímu řádu Radek Sárközi chtěl, aby vláda peníze připravené na kariérní řád přesto učitelům poslala. Nyní to vypadá, že většinu z těchto peněz bude ministerstvo školství muset použít na opatření spojená s inkluzí, tedy společným vzděláváním.

Ministerstvo školství mělo pro rok 2017 na rozjezd kariérního řádu od vlády přislíbeno 404 milionů korun. „Vzhledem k tomu, že novela nebyla parlamentem odsouhlasena, nemohou být prostředky kapitole ministerstva školství poskytnuty. Přesto vzala vláda na vědomí potřebu navýšení rozpočtu resortu školství v roce 2017 ve výši 400 milionů korun,“ uvedlo ministerstvo financí. Vláda ale uložila oběma ministrům, aby jednali o možnostech, jak tyto prostředky využít pro společné vzdělávání.

Na začlenění handicapovaných dětí do běžných škol je proti původním plánům potřeba mnohem více peněz. V roce 2017 měla nově zavedená inkluze stát miliardu, ale jen od ledna do června přišla už na 1,5 miliardy. Odhad na rok 2018 se z původních1,5 miliardy korun zvýšil téměř na čtyři miliardy. A ministerstvo financí už dalo najevo, že finance navíc si budou muset v resortu školství najít sami, protože v rozpočtu nejsou.

Ministr školství Stanislav Štech (ČSSD) ještě před shozením kariérního řádu říkal, že se bude snažit dostat peníze vyčleněné na kariérní řád k učitelům i v případě, že přes politiky neprojde. Nyní to ale vypadá, že k pedagogům doputuje jen jejich část. „Záleží na vyjednávání s ministrem financí a hlavně na rozhodnutí vlády. Každopádně budu dělat maximum, abychom zaplatili alespoň uvádějící učitele,“ řekl k tomu Štech. Uvádějící učitelé mají být zkušení pedagogové, kteří budou ve školách pomáhat čerstvě přijatým absolventům. Výplata by se jim měla zvýšit o tři tisíce měsíčně. To je ale jen zlomek z původně plánovaných 400 milionů. Ty měly putovat ještě k začínajícím učitelům, aby se mohli zdokonalit v oblasti, kde si třeba nejsou jistí. Přidáno ale měli dostat také třídní učitelé a výchovní poradci, ti společně s metodiky prevence měli mít také snížené úvazky. Podle informací HN k tomu ale nejspíše nedojde, „jejich“ peníze bude muset ministerstvo školství použít na inkluzi.

O osudu peněz vláda definitivně rozhodne na konci srpna. „Do dalšího jednání o rozpočtu jdeme s tím, že kromě peněz pro uvádějící učitele je třeba navýšit rozpočet pro vysoké školy a zvýšit platy učitelů v regionálním školství o 15 procent,“ doplnil ještě Štech.

Proti schválení kariérního řádu nejvíce vystupovali učitelé sdružení pod iniciativou Pedagogická komora. Iniciátor petice Radek Sárközi upozorňoval na to, že kariérní řád učitelům mnoho peněz navíc nepřinese, bude se týkat jen malé části z nich. Přitom celkově bylo zavedení kariérního řádu vyčíslené na miliardy. „Spoustu milionů spolkne jen příprava, školení, složení atestačních komisí, které budou učitele zkoušet,“ vadilo mu.

Peníze na kariérní řád chtěl Sárközi dostat rovnou k učitelům a do škol. „Věříme, že finanční prostředky, které byly na kariérní řád vyčleněny, přesto vláda uvolní, aby se prostřednictvím novelizace nařízení vlády a příslušných vyhlášek mohly do škol a k učitelům dostat,“ říká. Pokud to vláda neudělá, je to podle něj signál, že peníze učitelům vlastně dát nechce.

Kariérní řád měl učitele rozdělit do tří kategorií podle jejich kvality a více podpořit začínající a aktivní pedagogy. Poslanci novelu schválili, ale narazila v Senátu a vrátila se zpět do sněmovny. Po zveřejnění petice proti jejímu přijetí, kterou podepsalo přes dvacet tisíc učitelů, ji poslanci v červenci odmítli.