Návrh čestného občanství MČ Praha mistru Karlu Gottovi a všem třem prezidentům

Právě jsme navrhli čestná občanství MČ Praha 11 pro mistra Karla Gotta a u příležitosti 30 let Sametové revoluce a prezidentská čestná občanství pro všechny tři prezidenty, protože se zasloužili o demokracii, byť nemusíme ve všem souhlasit s jejich pozdější politikou: Václava Havla in memoriam, Václava Klause staršího a Miloše Zemana. Komu byste navrhli čestné občanství vy?

Comments are closed.