Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci – 7.4.2020

V Praze dne 7.4.2020

Hnutí SPD bude nadále prosazovat zdanění nadnárodních korporací i navzdory vládě a EU. Evropská unie svým prosazováním povinných kvót dokazuje, že členství v EU znamená islamizaci a zánik naší země – proto musíme z EU vystoupit. Je v našem zájmu, aby Rusko nebylo nepřátelské.

Starosta Prahy 6, Ondřej Kolář a spol. se snaží odstraněním sochy Koněva vyvolat konflikt s Ruskem.

Vážení přátelé,

toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že poslanci za SPD podpoří prodloužení nouzového stavu pouze na nezbytně nutnou dobu za účelem ochrany životů a zdraví občanů,a že podpoří pouze ty návrhy vlády, které umožní jasné a rychlé koncepční řešení adresné státní pomoci pro živnostníky, malé firmy, zaměstnance a občany postižené nouzovým stavem. Hnutí SPD vyhoví žádosti Jaroslava Foldyny, aby se stal členem poslaneckého klubu SPD, protože má názorové průsečíky s programem SPD.

1. Poslanci za SPD podpoří prodloužení nouzového stavu pouze na nezbytně nutnou dobu.

Poslanci za SPD podpoří prodloužení nouzového stavu požadovaného Vládou ČR z důvodu opatření na zamezení šíření nákazy koronaviru (COVID-19) pouze na nezbytně nutnou dobu za účelem ochrany životů a zdraví občanů. Při rozhodování o době prodloužení budeme přitom vycházet výhradně z doporučení odborníků. Hnutí SPD žádá jasné zdůvodnění. Naše stanovisko je prodloužit nouzový stav nyní nejvýše do konce dubna a v průběhu dubna vyhodnocovat situaci.

2. Podpoříme pouze ty návrhy vlády, které umožní jasné a rychlé koncepční řešení adresné státní pomoci pro živnostníky, malé firmy, zaměstnance a občany postižené nouzovým stavem.

Na nadcházející 44. schůzi Poslanecké sněmovny jsou vládou navrženy body k projednání ve zkráceném jednání k řešení naléhavých problémů v souvislosti s pandemií koronaviru. Návrhy vlády v oblasti změn insolvenčního zákona a exekučního řádu vycházejí z našich návrhů. Hnutí SPD nepolitikaří a konstruktivně jedná s vládou na řešení krize, protože její ekonomické dopady se budou týkat celé společnosti. Je zarážející, jak tato vláda dává lidem nejdříve naději, aby jim potom nedala skoro nic. Proto podpoříme pouze ty návrhy vlády, které umožní jasné a rychlé koncepční řešení adresné státní pomoci pro živnostníky, malé firmy a zaměstnance pro jejich udržení na pracovním trhu bez finančních a materiálních ztrát. Musíme řešit odklad hypoték, úvěrů a exekucí. K pocitu bezpečí patří i bezpečí sociální, a to musíme chránit. Taková je politika a program hnutí SPD.

3. Hnutí SPD vyhoví žádosti Jaroslava Foldyny, aby se stal členem poslaneckého klubu SPD, protože má názorové průsečíky s programem SPD.

Předsednictvo hnutí SPD projednalo žádost poslance Jaroslava Foldyny, který jako nestraník požádal minulý týden o členství v poslaneckém klubu SPD. Jaroslav Foldyna ve své žádosti mj. uvedl, že došel k názoru, že se politický program SPD ve všech nejzásadnějších prioritách a cílech shoduje s jeho postoji a prioritami. Předsednictvo hnutí SPD tento krok poslance Jaroslava Foldyny vítá, a proto rozhodlo o jeho členství v poslaneckém klubu SPD.

4. Hnutí SPD bude nadále prosazovat zdanění nadnárodních korporací i navzdory vládě a EU.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM minulý týden zamítla návrh poslanců SPD na zdanění dividend, které nadnárodní korporace vyvádějí svým vlastníkům z tuzemska do zahraničí. Podle kabinetu je tento návrh mimo jiné v rozporu se směrnicí EU. Srážková daň na dividendy by podle našeho návrhu činila 15 procent. Dopadla by na zahraniční vlastníky, kteří nepřetržitě nejméně jeden rok drží v tuzemské korporaci alespoň desetiprocentní podíl. V České republice dochází dlouhodobě k nadměrnému odlivu zisků do zahraničí, kdy jednou z forem je výplata dividend, jejichž prostřednictvím každoročně odtékají stovky miliard korun. Mizí na 300 miliard korun do kapes nadnárodních korporací. Hnutí SPD nemá strach z nadnárodních korporací ani z EU jako ostatní politické strany a jejich zdanění budeme nadále prosazovat. Zisk z naší práce musí zůstat v České republice.

5. Evropská unie svým prosazováním povinných kvót dokazuje, že členství v EU znamená islamizaci a zánik naší země – proto musíme z EU vystoupit.

Soudní dvůr EU v Lucembursku minulý týden rozhodl, že tři visegrádské země (ČR, Polsko, Maďarsko) odmítáním povinného přerozdělování ilegálních imigrantů nesplnily povinnosti plynoucí z práva EU. Povinné kvóty odhlasovaly členské státy EU v roce 2015, kdy na nás mělo připadnout jednorázově zhruba tři tisíce nelegálních imigrantů. Hnutí SPD tento rozsudek odmítá a zastává názor, že tento rozsudek je jasným důkazem, že nám je upřeno právo rozhodovat o naší zemi. Členství v EU bude znamenat postupný zánik země a islamizaci. Tento rozsudek je potvrzením správnosti našeho boje za zachování České republiky. Hnutí SPD je dnes jediným politickým subjektem zastoupeným ve sněmovně, který tvrdě hájí naši svobodu, suverenitu a zachování České republiky. Naším zásadním programovým bodem je odchod České republiky z EU. Jiná cesta není.

6. Je v našem zájmu, aby Rusko nebylo nepřátelské. Ondřej Kolář a spol. se snaží odstraněním sochy Koněva vyvolat konflikt s Ruskem.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) zneužil nouzový stav, ve kterém se nemohou lidé shromažďovat, aby 3. dubna odstranil z náměstí Interbrigády sochu maršála Koněva. Vojáka a hrdinu boje s německou nacistickou Třetí říší, která měla ovládnout národy Evropy a některé vyhladit. Mezi těmi určenými k vyhlazení byl i český národ. Hnutí SPD považuje toto odstranění za čin historického barbarství. Stejně jako komunisté ničili sochy Masaryka, tak dnes řádí současní přepisovači dějin. Ruský národ byl za druhé světové války předmětem největší genocidy a zachránil nás před fyzickou likvidací německou Třetí říší. Je smutné, že v zastupitelstvu Prahy 6 se nenašla politická strana, která by důrazně vystoupila proti této podlé akci. Hnutí SPD prosazuje rovnoprávné vztahy s velmocemi včetně Ruska. Je v našem zájmu, aby Rusko nebylo nepřátelské. Pan Kolář a jemu podobní pracují na opaku. V zájmu těch, kteří si přejí základny NATO na území České republiky a v zájmu budovatelů Čtvrté říše EU.

Lenka Zumrová
Pověřená koordinátorka OK SPD Praha 9
praha9@spd.cz

Leave a Reply