Průběh desátého zastupitelstva hl. m .Prahy 25. ledna 2024

Na proběhlém desátém zastupitelstvu se zástupci hnutí SPD zapojili do debaty tématu zakázky na nové soupravy pro metro D a metro C, dále zkritizovali laxní přístup předchozí Rady ve vztahu k rekonstrukci Libeňského mostu, který se tak dostal do havarijního stavu. Zastupitel Josef Nerušil pak zkritizoval udělení dotace pro spolek Pražský Majdan, z.s., který v roce 2025 založil neblaze proslulý aktivista Tomasz Peszynki, a který z peněz občanů obdržel dotaci ve výši n 3.157.000 Kč. Organizace Pražský Majdan, z.s. pak proslula jako provokatér při protivládních demonstracích na Václavském náměstí v průběhu roku 2023.
 

 

“Já jsem se na tuhle organizaci díval do obchodního rejstříku na webu justice.cz. A poněkud mě zarazilo, že 1) Tak vysoká dotace se uděluje zapsanému spolku, který ani neumí řádně bez gramatických chyb vypsat účetní uzávěrku. 2) Tu účetní uzávěrku za rok 2020 dodala s ročním zpožděním až v roce 2023. 3) Podle této účetní uzávěrky jsme zjistili, že tento spolek měl k 1. lednu roku 2020 účetní zůstatek 187,62 Kč. Znovu opakuji – 187 Kč. Za rok 2020 poté tady tento spolek vykázal příjmy ve výši 50 Kč. A výsledek hospodaření za rok 2020 činil 50 Kč.

To, že spolek nedisponuje žádným majetkem, budiž. Ale mě tady v tomhle ohledu zajímá, jestli vám to, pane náměstku, přijde v pořádku takto vysokou dotaci udělovat jednak spolku, který řádně neplní své zákonné povinnosti? A za rok 2021, ani za rok 2020, nebyl schopen dodat účetní uzávěrku včas. A za rok 2022 účetní uzávěrka zcela chybí. Máme k dispozici účetní uzávěrku za rok 2020 a za rok 2019. Za rok 2021 a za rok 2022 chybí. Je to nesplnění zákonné povinnosti tohoto spolku. Pakliže se někdo uchází o veřejné prostředky, já jsem toho názoru, že by své zákonné povinnosti plnit měl.

Druhá věc je potom samotná podstata toho spolku. Když se podíváme do stanov, tak zjistíme, že spolek spoluzakládal jistý pan Peszynski, což je známý politický aktivista. Já tu nyní nechci dovozovat, že jsou tam nějaké politické zájmy, vazby, nebo něco podobného, ale tuto dotaci já označuji za hnutí SPD za vysoce podezřelou, netransparentní, nehospodárnou a žádám, aby nebyla udělena z tohoto důvodu”, uvedl ve své kritice udělení dotace zastupitel Nerušil. Radní Pospíšil slíbil v odpovědi věc prověřit. Nutno však dodat, že přes všechny pochybnosti zastupitelstvo Tisk Z – 12006 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí individuální účelové neinvestiční (dotace s organizací Pražský Majdan, z. s.) většinově schválil, proti byli jen zastupitelé za hnutí SPD.

 

 

 

Comments are closed.