Příspěvek naší zastupitelky Aleny Melzerové do radničního časopisu Prahy 6 na téma zápisové turistiky ve školách

Otázka: Jak byste zatočili se zápisovou turistikou?

Ředitelé mohou prověřovat shodu trvalého bydliště dětí s bydlištěm rodičů i dobu trvání.

Alena Melzerová (zastupitelský klub Trikolora+SPD)

Otázka jak zatočit se zápisovou turistikou není vůbec namístě. Správně bychom se měli ptát, jak zatočit s důvody, jak odstranit poměry, které k zápisové turistice vedou. A zjistíme, že dílčí opatření jednotlivých městských částí potíže neřeší, pouze zmírňují. Problém českého školství je systémový a školy mají často svázané ruce. Ředitelé jednotlivých škol by měli mít více pravomocí k nastavování kritérií přijímacího řízení. Pokud do školy chodí sourozenci, je třeba to zohlednit a neztrpčovat rodičům život s rozvážením dětí do různých škol. Jestliže na adrese bydlí trvale pouze budoucí prvňáček a ani jeden z rodičů, navozuje to důvodné podezření z účelového přihlášení dítěte atd.

Znovu ale musím zdůraznit, že těmito jednotlivými kroky se problém nevyřeší. Úroveň jednotlivých škol v kraji kolísá, což je jeden z důvodů zápisové turistiky. Inspirujme se tam, kde školství funguje lépe (např. rodiče ve Finsku tento problém řešit nemusí). Závěrem ráda poznamenám, že učitelé na Praze 6 fungují dobře – navzdory potížím, které v českém školství přetrvávají.

Comments are closed.