Příspěvek naší zastupitelky Aleny Melzerové do radničního časopisu Prahy 6 na téma volnočasových aktivit

Otázka: Jak hodnotíte podporu občanských a volnočasových aktivit?

Částka určená na dotace a dary pro kulturu, sport a další aktivity se každý rok zvyšuje.

Alena Melzerová (Trikolora+SPD)
Podporu občanských a volnočasových aktivit hodnotím jednoznačně jako neprůhlednou a nespravedlivou. Financování těchto aktivit není systémové, neexistuje postup, který by vyloučil manipulaci s příspěvky tak, aby je dostávali jen ti superloajální k politické garnituře – a posuzování je ve své podstatě silně subjektivní. Financování volnočasových aktivit žáků by mělo probíhat prostřednictvím normativu určených na neinvestiční výdaje. Normativ musí jít za žákem, ať si vybere jakoukoli školu. Pokud jsou organizace – divadla závislá na podpoře MČ, jsou spíše poplatný politickým trendům, než aby držela uměleckou kvalitu. Pak často platí verše Shakespeara „jak umění je stále služkou mocných, jak hloupost zpupně chytrým poroučí, jak prostá pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí.“ Naštěstí to není vždy a všude. Nutno připomenout, že MČ tento systém nenastavuje, musí se v tomto prostoru nějak pohybovat a některé aktivity se jí celkem dobře daří.

 

Comments are closed.