Průběh desátého zastupitelstva hl. m .Prahy 25. ledna 2024

Na proběhlém desátém zastupitelstvu se zástupci hnutí SPD zapojili do debaty tématu zakázky na nové soupravy pro metro D a metro C, dále zkritizovali laxní přístup předchozí Rady ve vztahu k rekonstrukci Libeňského mostu, který se tak dostal do havarijního stavu. Zastupitel Josef Nerušil pak zkritizoval udělení dotace pro spolek Pražský Majdan, z.s., který v […]

Naše zastupitelka na Praze 6 Alena Melzerová o zlepšení pro školy

Dotaz: Co je třeba zlepšit v šestkových školách?

S trochou nadsázky lze říci, že situaci na šestkových školách by velmi usnadnilo, kdyby se dokázaly vymanit ze systému ministerstva školství, jehož rámcové vzdělávací programy – dle mého názoru – zhoršují kvalitu vzdělávání v celé ČR. Pokud je to v silách MČ – coby zřizovatele, ulevit jak […]

Naši zastupitelé z Prahy 13 na prosincovém zastupitelstvu

Naši zastupitelé JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA a Ing. Zdeněk Trmota na jednání zastupitelstva Prahy 13 v prosinci 2023. Aktivně probírali financování městské části, zajištění dostatku škol a školek i co zlepšit v úklidu sněhu z chodníků, aby nebylo ohroženo zdraví hlavně seniorů.

 

{“@context”:”http:\/\/schema.org\/”,”@id”:”http:\/\/spdpraha.cz\/?p=885#arve-html5-666e4705a47d6001956414″,”type”:”VideoObject”,”contentURL”:”http:\/\/spdpraha.cz\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/WhatsApp-Video-2023-12-14-at-17.04.30.mp4″} […]

Příspěvek naší zastupitelky Aleny Melzerové do radničního časopisu Prahy 6 na téma volnočasových aktivit

Otázka: Jak hodnotíte podporu občanských a volnočasových aktivit?

Částka určená na dotace a dary pro kulturu, sport a další aktivity se každý rok zvyšuje.

Alena Melzerová (Trikolora+SPD) Podporu občanských a volnočasových aktivit hodnotím jednoznačně jako neprůhlednou a nespravedlivou. Financování těchto aktivit není systémové, neexistuje postup, který by vyloučil manipulaci s příspěvky tak, aby je dostávali […]

Zdravotnictví na Praze 2

Pražské zdravotnictví tvoří komplexní celek poskytovatelů zdravotní péče, kteří poskytují zdravotní služby klientům v celém rozsahu současných diagnostických a léčebných možností. Je obtížné psát o zdravotnictví na Praze 2, protože obyvatel Prahy a vlastně celé České republiky mohou využívat zdravotnictví a také se tak děje (přes 50% pacientů ve zdravotnických zařízení v Praze je bydlištěm […]

Nové číslo časopisu Osmička schváleno

Dnes proběhla redakční rada časopisu Osmička. Po tradiční závěrečné úpravě obsahu dnes došlo také na jednu významnou změnu. Od roku 2006 fungovala tradiční rubrika “Fórum zastupitelů”, kde vždy jeden klub položil otázku a každý klub následně odpověděl. Od příštího čísla bude rubrika zrušena a nahrazena rubrikou Hyde Park zastupitelů Prahy 8. Zde se bude každý […]

Naše zastupitelka z Prahy 3 Michaela Grzegorzová o přejmeování ulice Koněvova

Dehonestace dějin aneb změna názvu ulice Koněvova na Hartigovu Téma které poslední týden rezonuje Prahou 3

Jelikož patřím k lidem, kteří žijí na Žižkově již několikátou generaci, tak se mě tato zásadní změna dotýká osobně.O změně názvu ulice rozhodlo bývalé vedení radnice, údajně na základě obdržené žádosti občanů Prahy 3. Poté měla proběhnout anketa […]

Naše zastupitelka na Praze 6 a její včerejší interpelace k plánovanému zpoplatnění vjezdu do centra Prahy.

{“@context”:”http:\/\/schema.org\/”,”@id”:”http:\/\/spdpraha.cz\/?p=835#arve-facebook-httpswwwfacebookcomspdprahavideos298016552843838666e4705a66a3810347920″,”type”:”VideoObject”,”embedURL”:”https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSPDPraha%2Fvideos%2F298016552843838&autoplay=0″}

Příspěvek naší zastupitelky Aleny Melzerové do radničního časopisu Prahy 6 na téma péče o stromy

Jak hodnotíte péči o stromy na území Prahy 6?

O každý strom je třeba se starat. Nejméně dva roky potřebuje zalévat, pak kontrolovat a prořezávat korunu.

Alena Melzerová (zastupitelský klub Trikolora+SPD)

O svou zeleň se Praha 6 stará celkem dobře. Vzhledem k velkým zeleným plochám není […]

Příspěvek naší zastupitelky Aleny Melzerové do radničního časopisu Prahy 6 na téma developerů

Otázka: Jak si představujete ideální spolupráci mezi developery a městskou částí?

Developeři přislíbili Praze 6 na investice do školství a infrastruktury téměř miliardu korun.

Alena Melzerová (zastupitelský klub Trikolora+SPD)

Ideální spolupráce mezi privátními investory a městskou částí představuje vytvoření optimálních podmínek pro výstavbu nových bytů za […]