Podvod jménem Plná zaměstnanost

Zajištění plné zaměstnanosti

Vyšlo 31.3.2015 na: http://leva-net.webnode.cz/products/zabezpeceni-plne-zamestnanosti/

Drtivá většina dnešních globálních problémů je uměle vyvolávána s cílem udržování populace neustále pod tlakem, ve stresu a na hraně přežití, aby se neměla čas zamýšlet o podstatě koncepce řízení, ve které žije (ubírání volného času je uskutečňováno i formou „zábavy“, hollywoodskou „továrnou na sny“ apod. = zahlcením cílové skupiny informačním šumem). Avšak nejsou to neúspěchy nebo omyly. To, co většina společnosti vnímá jako selhání systému, může být z hlediska panující koncepce ve skutečnosti cílem.

Za posledního sto padesát let lidské historie energetická vybavenost pracovního místa a produktivita práce vzrostly o řády, zatímco celková populace Země vzrostla jen 7 krát. Proč se tedy za stavu rapidního růstu efektivity výroby délka pracovní doby nekrátí a většina lidí musí pracovat naopak spíše déle, aby vyšla s prostředky a zachovala si svůj spotřebitelský status? Proč je tento stav z hlediska panující biblické koncepce globalizace nikoliv chybou, ale záměrem? Dokument studia „Zákon času“, české titulky.

titulky: Jan

Comments are closed.