Rusko “vykoplo” z cukrového trhu Ukrajinu, USA, Nemecko a Francúzsko

Moskva 7. februára 2017 (vyšlo na HlavneSpravy.sk 7. 2.2017)

Od začiatku zavedenia sankcií sa v Rusku zmenilo mnoho vecí. Poľnohospodárstvo vo dne aj v noci pracovalo nad náhradami importu

Pred tromi rokmi bolo Rusko veľmi závislé na Ukrajine pri výrobe cukru. Bolo to aj vďaka tomu, že počas sovietskeho obdobia sa v USSR aktívne využívala černozem na pestovanie repných kultúr.

Lenže od momentu politickej krízy na Ukrajine klesali obchodné dohody až na nulu. Pochopiteľne, že Rusko si na svojom trhu samo začalo nahrádzať ruské tovary. Výsledkom toho sa stalo, že v roku 2016 sa Rusko stalo svetovým lídrom cukrovej repy, čím predbehlo nielen Ukrajinu, ale aj Francúzsko, USA a Nemecko s výsledkom vyše 50 miliónov ton.

Podľa hodnotení ministra poľnohospodárstva RF toto Rusku umožní vyprodukovať vyše 6 miliónov ton potravinárskeho cukru, čo v plnej miere pokryje potreby štátu a dokonca umožní vyčleniť 700 tisíc ton cukru na export.

Je zaujímavé, že Rusko v roku 2015 exportovalo len 8 tisíc ton cukru, v roku 2016 vyše 200 tisíc ton a v tomto roku vyvezie do zahraničia vyše 700 tisíc ton cukru. To umožní vytlačiť všetkých exportérov aj z Ázie.

Podľa finobzor.ru, srspol.sk

Comments are closed.